Ulaşım Master Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Büyükşehir olmaya hazırlanan Tekirdağ Belediyesi, geleceğe yönelik çağdaş projeler üretmeye devam ediyor. Tekirdağ Belediyesi Ulaşım Master Planı ile bilgili bilgilendirme toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.Toplantının açılışında konuşan Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, Tekirdağ Belediyesi’nin büyükşehir belediyesi olmaya hazırlandığını belirterek, “Büyükşehir için her yönüyle hazır olmamız gerekiyor. Biz Tekirdağ Belediyesi olarak Türkiye’de çok az ilde yapılan ulaşım master planı çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Ulaşım konusuna büyük önem veriyoruz. Proje süresi 18 ay. Ancak kısa vadede uygulamaya yönelik olarak çalışmalarımız ortaya çıkacak ve trafikte belirli bir rahatlama sağlanacak” dedi.Ulaşım master planı ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz de, plan ile ilgili anket çalışmalarına değinerek, “Tekirdağ’da yaşayan insanların ulaşım konusundaki hareketliliği ile ilgili bilgi sahibi olmadan bir çözüm üretmemiz mümkün değil. Biz öncelikle sorunların kaynağını bulup ona göre proje üretmeye çalışıyoruz. Firmamız tarafından saha çalışmalarımız devam ediyor. Önemli veriler elde ediyoruz. Elde edilen veriler ışığında uzun soluklu ve kalıcı, uygulamaya yönelik projeler üretmek amacındayız. Kısa vadede Tekirdağ trafiğinde belirgin bir rahatlama sağlanacaktır” dedi.  Daha sonra Ulaşım Master Planı ile ilgili çalışmalar yapan Boğaziçi Proje Mühendislik firması yetkilileri tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Firma yetkilileri 20 Şubat’tan bu yana yapılan anket çalışmaları neticesinde 1520 hanede yaklaşık 4520 kişi ile görüşüldüğünü dile getirdiler. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rüya Yılmaz, Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Erkaya ile Trafik Zabıta amiri Fevzi Akyel de katıldı. Başkan Dalgıç toplantıda ayrıca 2012 yılı içerisinde Pazar yerinin mevcut yerinden kaldırılacağını, artık kanunen de pazaryerlerinin şehir içine olmasının mümkün olmadığını ve 2013 yılı başında yeni ve modern bir pazaryerini hizmete açmayı hedeflediklerini, Muratlı Caddesi’ndeki çalışmaların ise yüzde 98’inin tamamlandığını, Mayıs Ayı içerisinde açılışı yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 
Ulaşım Master Planı’nın Amacı; Kentsel alanda ulaşımı etkileyen arazi kullanımları (konut, ticaret, sanayi, v.b.) ile ulaşım ve karayolu alt yapıları (yol, köprü, kavşak, sinyalizasyon) arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve tutarlı bir biçimde kurularak Tekirdağ’da yaşayanlara daha iyi bir ulaşım hizmeti verebilmektir. Ulaşım master planının diğer amacı ise gelecekte yapılacak ulaşım yatırımlarının imar planları ile tutarlı gelişmesini sağlamaktır.
TUMAP Tekirdağ Ulaşım Master Planı ve Trafik Planlaması İle Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi, Tekirdağ Belediyesi tarafından yapılan ihale ile daha önce birçok şehirde ulaşım planlaması konusunda çeşitli projeler yapmış olan ve 45 adet konusunda uzman Mühendis ve planlama kadrosuna sahip Boğaziçi Proje, Mühendislik, Ltd. Şti’ne ihale edilmiştir.
Proje ihale tarihi:27 Ocak 2012Proje başlangıç tarihi: 20 Şubat 2012Proje süresi: 18 ay olarak belirlenmiştir.
Tekirdağ Belediyesi kentin 13 yıllık ulaşım ana planını çıkaracak. Çalışmayla 2025 yılına kadar oluşabilecek ulaşım ihtiyaçları ve talepleri tespit edilecek.
Ulaşım Ana Planı’nda, mevcut ulaşım sistemindeki aksaklık ve yetersizliklerin giderilmesi için 2012-2025 yılları arasını kapsayan kısa dönemde uygulanabilecek ulaşım planlaması, trafik mühendisliği ve trafik yönetimi acil eylemlerini içeren düzenlemelerin yer aldığı ulaşım ve trafik iyileştirme etüt ve projeleri hazırlanacak.
Ulaşım Master Planı Süreci  ;Ulaşım ile ilgili Envanter Bilgilerin Toplanması, (Belediye Birimleri) İlgili tüm Resmi ve Yerel birimlerden ulaşım projelerinin ve yatırımlarının toplanması, Saha Çalışmaları ile Yeni Bilgilerin Toplanması, Ulaşım Modelinin Oluşturulması Mevcut ve Gelecekteki Sorunların Belirlenmesi Kısa vadeli ulaşım proje ve etütlerinin hazırlanması Alternatif Ulaşım Projelerinin Modelde Test Edilmesi ve Ulaşım Master Planı Oluşturulması Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projelerinin HazırlanmasıToplu Taşıma Sisteminin İyileştirilmesi – Hat Optimizasyonu aşamaları olarak gerçekleştirilecektir.