Trakyakent Semineri Tekirdağ’da Yapıldı

2012 Yılı Haziran Ayı Eğitim Programı Tekirdağ’da BaşladıTrakyakent Birlik Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, 644 sayılı kanun hükmü belediyeler için önemli değişiklikler içerdiğini belirterek, Eğitim ile ilgili aşağıdaki mesajı verdi.Sayın Belediye Başkanları ve Değerli Katılımcılar; TRAKYAKENT Belediyeler Birliği olarak, 2012 yılı boyunca üye belediyelerimize eğitim alanında hizmet verebilmek için, belediyelerin kendi ihtiyaçlarından oluşan, çok yararlı olacağını düşündüğümüz bir eğitim takvimi oluşturduk. TRAKYAKENT’ in üye belediyelerine yol haritası olması amacıyla enerjimizin belli bir kısmını seminerlere ve çalıştaylara ayırıyoruz. Amacımız, bu dönemde, yerel yönetimlere yönelik değişen mevzuatlar, doğal kaynakları koruma, geliştirme ve çevre konusundaki hassasiyetleri öne çıkarma konusunda çalışmalar gerçekleştiren bir Birlik olmasıdır. Bugünkü eğitim programımız ile Afet Riski Altındaki Alanlara ilişkin Dönüşüm ilkeleri ve Belediyelerin Yükümlülükleri konusu ve 644 Nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin Mevcut Uygulamalara getirdiği yenilikleri de sizlerle paylaşacağız.TRAKYAKENT Tarafından 644 Sayılı Kanun Hükmünün Mevcut Uygulamalara Getirdiği Yenilikler Konusu Masaya YatırıldıTRAKYAKENT 2012 yılı Haziran ayı eğitim programı ‘Yeni Afet ve Dönüşüm Yasası’ eğitimi ile Tekirdağ’da yapıldı.Açış konuşmasını yapan Birlik Müdürü Sinan Çetiz Birliğin 2009 – 2012 yılı faaliyetlerini katılımcılarla paylaştıı. Çetiz konuşmasında ‘2009 yılından itibaren Birliğin sürekli yükseliş kaydettiğini, yaptığımız uluslar arası çalışmalar, çalıştay ve seminer programları bu durumun birer göstergesidir. 2012 yılında yedi adet bölgesel, bir ulusal ve iki adet uluslar arası eğitim programı planlandı. Bölgesel bir Belediyeler Birliği olmamıza karşın, kapsayıcı Uluslar arası çalışmalarımız Üye Birliklerimizi sadece Ulusal platformlarda temsil etmediğimizin anlamına gelmektedir, bu özelliği kazanmamızda Birlik Başkanımız Op. Dr. Adem Dalgıç’ın vizyonunun yeri ve Encümen Üyesi Belediye Başkanları’nın misyonu önemlidir. Sınır Bölge Birliği olmamız ise diğer önemli bir açılım imkanımızı oluşturdu.’dedi. 1999 Gölcük depreminden 2012’ye kadar geçen sürede yapılan deprem odaklı dönüşüm çalışmalarını ve mevzuat değişiklerininin kısa bir özetini yapan Çetiz’in konuşmasının ardından günün ilk bölümünü kapsayan; 644 sayılı karar hükmünün mevcut uygulamalara getirdiği yenilikler Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe Ünal tarafından işlendi. Eğitim programında mevzuattaki son güncellemelerin katılımcılarla paylaşılması sağlandı. Eğitim Programına belediyelerin ve resmi kurumların teknik temsilcileri katılım gösterdi.