Teknokent Tanıtım Toplantısı Yapıldı

 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet toplantısı, Rektörlük Senato Salonu’nda yapıldı.Toplantıya Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhan Arslan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Ali Tever, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Güleroğlu, Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahattin Atıcılar, Tekirdağ Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Saygı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu, Trakya Sanayi ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Ecesoy, Trakya Aktif Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Canbulat, Tekirdağ Aktif Sanayi ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Özadalı, Tekirdağ KOSGEB Hizmet Merkez Müdürü Temsilcisi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Marmara Metal San. Tic. A. Ş.’den Ünal Mustu ve Öğr. Gör. Filiz ÖNER katıldı.Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet toplantısında, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak amacıyla Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi kurucu heyet toplantısı yapıldı.Üniversite-sanayi işbirliği konularında Rektör Danışmanı Prof. Dr. Bülent Eker katılımcılara “NKU TEKNOKENT” adlı bir sunum yaparak; TEKNOKENT, hukuki tanımı, Ülkemizdeki TEKNOPARKLAR, TEKNOPARKLARDAKİ firmaların sektörel dağılımı, üniversite-sanayi işbirliğinin önemi, NKUTEKNOPARK, TEKNOPARKIMIZIN markası, amaçları, TEKNOPARKLARIMIZIN arazi ve konumu, TEKNOPARKIMIZDAKİ öncelikli sektörler, öncelikler, NKUTECH Ön Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Merkezi, NKUTECH BAN, kurulacak TEKNOPARK şirketimiz için öneriler, bazı TEKNOKETNLERİN yapıları, Üniversitemizde kurulması planlanan TEKNOKENTİN yönetim kurulu için öneriler ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.Sunumun ardın katılımcılar, Üniversitemizde kurulması planlanan Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi hakkında fikirlerini ve önerilerini paylaşarak, bir sonraki süreç için tekrardan bir araya gelme kararı aldılar.