Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 6. Muhtarlar Çalıştayını Düzenliyor

Kurulduğu tarihten bu yana demokratik ve çoğulcu bir yönetim anlayışı benimseyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz 2019 tarihinde 6. Muhtarlar Çalıştayını düzenleyecek.Tekirdağ ilinin 11 ilçesi ve 359 mahallesinde ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, bunlara çözüm sunmak, hizmetlerini en etkin şekilde gerçekleştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl Muhtarlar Çalıştayı yapılıyor. Vatandaşlarla her zaman iç içe olan muhtarlar, mahallerinin ihtiyaç, talep ve önerilerini Büyükşehir Belediyesi yönetimine sunarak planlama süreçlerine katkıda bulunuyor.İlk beş yıllık hizmet dönemini yoğun bir çalışma içerisinde geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2019 Yerel Seçiminin ardından vakit kaybetmeksizin Hizmet Kervanı programını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin üst yönetimi ve daire başkanları 11 ilçede halkla buluştu. Söz konusu buluşmalarda ilçe belediyeleri, muhtar denekleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve basın dernekleri ziyaret edilerek kentin paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşme ve toplantılarda ele alınan konular raporlaştırılarak kayıt altına alındı.Hizmet Kervanının ikinci aşamasında sivil toplum kuruluşlarının, sanayi kuruluşlarının, tarım alanında faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflerin temsilcileriyle toplantılar yapıldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 2019-2024 dönemi stratejik plan ve hedeflerinin oluşturulmasında önemli rol oynayacak buluşmaların bir sonraki adımı 6. Muhtarlar Çalıştayı ile gerçekleştirilecek. 23 Temmuz 2019 Salı günü Saat 09:30’da başlayacak olan 6. Muhtarlar Çalıştayına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, ilçe belediye başkanları, Tekirdağ ili genelinde 359 mahallenin muhtar veya vekil tayin edecekleri azaları katılacak.