Tekirdağ Belediyesi’nin 2013 Yılı Bütçesi 310 Milyon TL

Tekirdağ Belediye’sinin 2013 yılı bütçe ve performans programının görüşüldüğü Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. birleşimi Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç Başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 2013 Yılı Bütçesi 310 Milyon TL olarak kabul edildi.
Meclis Toplantısı’na Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun Komisyon Başkanı Mehmet Sabri Yüce tarafından Meclise sunulması ile başlandı.
Raporda, Tekirdağ Belediyesi’nin 2013 yılı performans programı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren performans programı stratejik planda yer alan misyon, vizyon ve ilkeler doğrultusunda, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmış ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verdiği önemle vurgulandı.
Raporda ayrıca 2013 yılı mali bütçe gelirleri 185.000.000,00 TL olarak hazırlandığı, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 125.000.000,00 TL borçlanma (İller Bankası ve diğer bankalardan toplam borçlanma) uygun görülmüş olup gelir bütçesinin toplam 310.000.000,00 TL olduğu belirtildi.
Komisyon raporunun okunmasının ardından bütçe kalemlerinin tek tek okunarak oylanmasına geçildi. Oylama öncesinde AK Parti Grubu adına Nevzat Bahar, hazırlanan plan ve bütçe raporu ile belediyenin yaptığı çalışmalar ile ilgili bazı eleştirilerde bulundu.
Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, Tekirdağ Belediyesi olarak geride bıraktıkları süre içerisinde seçim öncesi yapılması taahhüt edilen projelerin yarısından çoğunun tamamlandığını, diğerlerinin de ya yapım aşamasında ya da devam eden projeler olduğunu belirterek, “Biz Tekirdağ Belediyesi yönetimi olarak yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğumuzu hep söyledik. Hatta gerçekleştirdiğimiz projelerde hükümetin ve bakanlıkların desteklerine de her zaman teşekkür ettik. Çünkü biz Tekirdağ için çalışıyoruz. Geride bıraktığımız süre içerisinde AK Partili Meclis Üyesi arkadaşlarımızla da her zaman uyum içerisinde çalıştık. Hemen hemen tüm kararlarımızı oy birliği ile aldık. Bu anlamda da kendilerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Bizim gizli saklı hiçbir işimiz olmamıştır, olamaz. Yaptığımız bütün ihaleler açık ihale olarak yapılmakta ve kamu ihale kurumu ve sayıştay tarafından denetlenmektedir. Şimdiye kadar da hiçbir ihalemizde sıkıntı olmamıştır.
Her meclis öncesi de tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza o ay içerisinde yapılan ihaleler ile ilgili bilgi verdim. Biyolojik arıtma tesisi için iller bankası bize kefil oldu. Çünkü Tekirdağ Belediyesi’nin bu konuda yeterli güce sahip olduğunu gördüler. Bu konuda da İller Bankası yetkililerine teşekkür ediyorum.
Ulaşım master planı konusunda çalışmalarda son aşamaya gelindi. Tüm veriler çıkarıldı. Önümüzdeki yıl nisan Ayı itibariyle de uygulamaya geçilecek. Sahil yolunun asfaltlanması ile ilgili AK Parti kanadından yapılan bazı açıklamalara da değinmek istiyorum. Söylenen sözler son derece yanlış. Sahil yolunun Karayolları sorumluluğunda olduğunu bildikleri halde, belediyenin sorumluluğundaki yolu belediye yapamadığı için biz karayollarına yaptırdık tarzı açıklamaları uygun bulmuyorum. Sahil yolu karayollarının sorumluluğunda olan bir yoldur ve belediyenin burada bir yaptırımda bulunması söz konusu değildir ve halkımız da bunu çok iyi bilmektedir. Biz Tekirdağ Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de diğer projelerimizi de bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Tekirdağ yakın dönemde Türkiye’nin marka şehirlerinden biri olacaktır. Bu konuda oldukça iddialıyım” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz de, şehirdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir uyum içinde çalışıldığını, kurumların koordinasyon ve organizasyon içinde çalışmasının şehir için önemli olduğunu, Muratlı Caddesi ve şehirdeki tüm yol yapımları ile ilgili tüm çalışmaların da bu şekilde yapıldığını söyledi.
Başkan Dalgıç’ın konuşmalarının ardından Tekirdağ Belediyesi’nin 2013 Mali yılı Bütçesi, Mali Hizmetler Müdürü Zeki Sezen tarafından madde madde okunarak oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Dalgıç toplantı sonunda 2013 yılı bütçesinin kabul edilmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Sabri Yüce ve komisyon üyeleri ile bütçenin değerlendirilmesi aşamalarında kendilerine her zaman destek veren MHP’li meclis üyelerine de teşekkür etti.