Rüya Yılmaz 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları Toplantısına Katıldı

Kalkınma Bakanlığı sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Türkiye?nin odaklanacağı dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyan temel politika belgesi olacak ve 2014-2018 yıllarını kapsayacak 10. Kalkınma planı hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan ve Ankara?da gerçekleştirilen özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları toplantısına Tekirdağ Belediyesi?ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rüya Yılmaz katıldı.
Özellikle yerel yönetim ve çözüm önerileri üzerinde yapılacak ayrıntılı çalışmalarla 10. Kalkınma planının ilke ve politikalarının belirlenmesine ışık tutmak amacıyla yapılan toplantılarda görüşlerin ortaya konduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yılmaz, ?Toplantı, Kalkınma ajansının yerel yönetimler bölümünün hazırlanmasına katkı sağlayacak geniş tabanlı bir katılımla gerçekleştirildi. Hazırlanan raporun geliştirilmesiyle ilgili çalışma devam edecek. Valilerin ve temsilcilerinin, belediye başkanlarının ve temsilcilerinin, akademisyenlerin, özel idare temsilcilerinin, farklı belediye birliklerinin temsilcileri gibi önemli bir katılımla oluşturulmuş bir komisyondu. Hem akademisyen hem de belediyede görevli bir üye olarak pratikteki uygulamalar ve problemleri komisyona aktarmaya çalıştım. Onuncusu hazırlanan kalkınma planlarının Türkiye için öneminin farkında olarak çalışmaları titizlikle sürdüreceğim. Komisyon çalışmaları sonuç raporu tamamlanıncaya kadar devam edecek? dedi.