Kamuoyunun Bilgisine Sunarız

Tekirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Hurdacı olarak faaliyet gösteren işyerlerinin ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Belediye Encümeni’nde alınan karar gereği, işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Hurdacılar Sitesi ile ilgili bazı açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur. Belediyemiz hurdacılara yeni yer arayışı konusunda yardımcı olmaktadır. Hurdacılara yeni yer bulunup taşınılmasının ardından mevcut alan belediyemiz tarafından rehabilite edilecek, park ve sosyal tesisi olarak düzenlenecek, halkımızın hizmetine sunulacaktır.