Hafriyatçılar Bilgilendiriliyor

Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Atık Taşıma Kabul Belgesi ve Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi düzenleme işlemleri 2011 yılından itibaren Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla tüm inşaatlar gezilerek bilgilendirme yapılıyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Haldun Güler konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hafriyat toprakları ile inşaat yıkıntı atıklarının kontrolsüz olarak taşınması ile dökümü tehlikeli ve yasaktır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından 30 adet Atık Taşıma ve Kabul Belgesi ile 92 adet Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi düzenlemiştir. Teknik arkadaşlarımız 87 inşaat sahasına giderek bilgilendirme yapmıştır ve yapmaya devam etmektedirler. Amacımız dere yataklarına ve boş alanlara kontrolsüz atık dökümlerini önlemektir. Uygunsuzluk tespiti halinde gerek Zabıta Müdürlüğümüz gerekse Valilik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçilerek idari yaptırım kararı alınması sağlanacaktır. Bu nedenle hafriyat ve yıkım izni alan vatandaşlarımızın öncelikle mutlaka Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir” dedi.