Endüstriyel Atık Sular Artık Kontrol Altına Alınıyor

Tekirdağ Belediyesi tarafından Meclis kararı ile yürürlüğe giren ‘Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ne göre Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan endüstriyel işletmelerin atık suları bundan böyle kontrollü bir şekilde kanalizasyon şebekesine verilecek.Yönetmelik Kapsamına giren tüm işletmeler; Tekirdağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden ‘Atık su Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı’ alınması koşulu ile atık sularını kanalizasyon şebekesine deşarj edebilecekler.Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Haldun Güler; “Bu yönetmeliği çıkartmamızdaki asıl maksadın kirletici yükü evsel atık sulara göre daha fazla olan endüstriyel tesislerde oluşan atık suların kontrollü bir şekilde gerekli analizler yaptırılarak kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesini sağlamak ve nihayetinde denizlerimize ve akarsularımıza ulaşan bu atık suların ulaştıkları yerlerde sanayi kirliliği oluşturmasını önlemektir. Konu ile ilgili Müdürlüğümüze başvuru yapan Endüstriyel İşletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından akredite olmuş Lisanslı Çevre Laboratuvarlarının Müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde aldıkları numunelerin sonuç değerlerinin yönetmelik sınır değerleri içerisinde olması durumunda Atık su Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatını veriyoruz” dedi.Çevremizin bize sunmuş olduğu güzellikleri koruyarak ekosistemi bozmamak adına bu gibi çalışmalara büyük önem verildiğinin altını çizen Güler; “Bu sayede ilimizin doğal güzelliklerini koruyarak çevremizde oluşacak kirliliklere karşı önlemleri almış oluyoruz. Gerek bu tür endüstriyel atık sulardan gerekse diğer atıklardan dolayı kirlenen çevrenin iyileştirme işlemleri ile eski düzenine getirilmesi çok uzun süren çalışmalar ve çok büyük maliyetler gerektirmektedir. Biz Tekirdağ Belediyesi olarak sorunun köküne inerek ilerde içinden çıkılmaz felaketlere karşı önlem almış oluyoruz” diye konuştu.