Başkan Dalgıç’ın Kamuoyunu Aydınlatmaya Yönelik Açıklamaları

Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Dalgıç’ın açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Belediyemizce Tekirdağ Merkez, 100. Yıl, Çınarlı, Turgut, Gündoğdu Mahallesi muhtelif sokaklarda ve Hükümet caddesi asfalt kaplama, yeni imar yolu açma ve asfalt yama yapım işi EKAP üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre (Açık İhale Usulü) hazırlanarak 19.06.2012 tarihinde ilan edilmiştir.
İhale tarih ve saati olan 10.07.2012 saat 10:00?a kadar Ekap üzerinden ve idareden toplam 13 istekli döküman almış İhalemiz Basına da açık olarak 10.07.2012 tarih saat 10:00?da ihale ilanında belirtilen Belediye Meclis Salonunda yapılmıştır. Doküman alan 13 istekliden 7 tanesi tekliflerini ihale komisyonuna sunmuştur. İhaleye teklif veren firmalar arasında olan Emker İnşaat, Saim Uzman- Bölükbaş Madencilik (Ortak Girişim) ve Yol-Fen İnşaat Teknik olarak hatalı teklifler verdikleri için komisyonumuz tarafından elenmişlerdir.
Geçerli teklifler Demyol İnşaat, Karayılanoğlu İnşaat, Gündüz İnşaat-İrem İnşaat(Ortak Girişim), Kartaş İnşaat tarafından verilmiştir. Geçerli teklifler üzerinden bulunan sınır değer (7.199.252 TL) olarak hesaplanmış ve sınır değer altında teklif veren Gündüz İnşaat-İrem İnşaat (Ortak Girişim)?ine düşük fiyat sorgusu yapılmış ve kanunda öngörülen süre verilmiştir.
İhale Komisyonumuz 19.07.2012 tarih saat 14:00?da Gündüz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. (ortak girişim) (6.937.090,87.-TL)?nin vermiş olduğu düşük fiyat sorgusu incelenmek üzere toplanmış, ihalenin Gündüz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. (ortak girişim) (6.937.090,87.-TL)?nin uhdesinde kalmasına karar verilmiş ihale yetkilisince 25.07.2012 tarihinde onaylanarak ihaleye iştirak eden firmalara 25.07.2012 tarihinde kesinleşen ihale kararlarının tebliği yapılmıştır. Kesinleşen ihale kararına Kartaş İnş. Dek Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti tarafından 03.08.2012 tarihinde idareye itirazda bulunulmuş idaremiz tarafından 08.08.2012 tarihinde itiraz reddedilmiştir. 24.08.2012 tarihine kadar Kartaş İnş. Dek Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti?nin Kamu İhale Kurumuna itiraz hakkı bulunmaktadır.
Belediyemizce ihalelerimiz açık ihale usulü ile EKAP üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun temel ilkeleri olan saydamlık, rekabet, güvenilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak kanuna uygun olarak yapılmaktadır.
Görüldüğü gibi en düşük fiyat veren firmaya ihalenin verilmiş olmasına rağmen, kamuoyu yanıltılarak verilmemiş gibi gösterilmek istenmektedir. Bu durum hiçbir ahlaki vicdana sığmaz. Daha öncede buna benzer yalan haberler ile kamuoyu Belediyemiz hakkında yanıltılmak ve kandırılmak istenmiş olup, hepsinde bu karalamayı yapanlar haksız çıkmıştır. Belediyemizin bütün ihaleleri kamuoyuna ve basına açık olarak, kanunların öngördüğü şekilde yapılmış ve yapılacaktır.
Kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini diler, saygılar sunarım.

Op. Dr. Adem DALGIÇ
Belediye Başkanı