Başkan Dalgıç’ın Basın Açıklaması

Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç?ın AK Parti İl Teşkilatının yayınladığı basın bildirisine cevaben yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir.
Belediyemizce Tekirdağ Merkez, 100. Yıl, Çınarlı, Turgut, Gündoğdu Mahallesi muhtelif sokaklarda ve Hükümet caddesi asfalt kaplama, yeni imar yolu açma ve asfalt yama yapım işi 10.923.573,52.-TL (on milyon dokuzyüz yirmi üç bin beşyüz yetmişüç lira elli iki kuruş) yaklaşık maliyet üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre (Açık İhale Usulü) hazırlanarak ilan edilmiştir.
İhalemiz basına da açık olarak 10.07.2012 tarih ve saat 10:00?da gerçekleştirilmiş 3 firma evrak eksikliklerinden dolayı ihaleden elenmişlerdir.
İhaleye geçerli teklif veren firmalar Demyol İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti (10.490.000,00.-TL), F. Fırat KARAYILANOĞLU İnş. Müh. (10.625.999,96.-TL), Gündüz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. (ortak girişim) (6.937.090,87.-TL) ve Kartaş İnş. Dek Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti (10.188.431,40.-TL) teklif vermişlerdir. Geçerli teklifler üzerinden yapılan sınır değer (7.199.252,75.-TL) olarak hesaplanmış ve sınır değer altında teklif veren Gündüz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. (ortak girişim) (6.937.090,87.-TL)?ine düşük fiyat sorgusu yapılmış ve 5 iş gününden az olmamak üzere süre verilmiştir.
19.07.2012 tarih saat 14:00?da Gündüz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. (ortak girişim) (6.937.090,87.-TL)?nin vermiş olduğu düşük fiyat sorgusu incelenmek üzere toplanılmış Kamu ihale kanunun temel ilkeleri olan saydamlık, rekabet, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında kullanılması ilkeleri de göz önünde bulundurularak oy çokluğu ile ihalenin Gündüz İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. (ortak girişim) (6.937.090,87.-TL)?nin uhdesinde kalmasına karar verilmiştir. ihale yetkilisince alınan karar 25.07.2012 tarihinde onaylanarak, ihaleye iştirak eden firmalara kesinleşen ihale kararlarının tebliği yapılmıştır. Kesinleşen ihale kararına Kartaş İnş. Dek Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti tarafından 03.08.20102 tarihinde idareye itirazda bulunulmuş idaremiz tarafından 08.08.2012 tarihinden itiraz reddedilmiştir. 13.08.2012 tarihinde Kartaş İnş. Dek Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunmuş Kamu İhale Kurumunun 05.09.2012 tarihli toplantısında ?Düzeltici İşlem Belirlenmesine? şeklinde karar çıkmış olup; 13.09.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde askıya çıkan karar; Gündüz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.-İrem İnş. Yapı San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir şeklindedir.
Karar Belediyemize resmi olarak tebliğ edildikten sonra Komisyonumuzca değerlendirilecektir.
Ancak Ak Parti İl Teşkilatının yayınladığı basın bildirisinde Adem Dalgıç KİK?in kararına uymamalı deyimi tamamen hukuk dışı davranıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile arz olunur.