Başkan Dalgıç Trakya Kalkınma Derneği Yönetimi İle Görüştü

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, Trakya Kalkınma Derneği yöneticilerinden Serdar Manga ve Ahmet Kapsız ile, Trakya Kalkınma Ajansı bünyesinde gerçekleştirilen Trakya Bölge Planı Özel İhtisas Komisyon Toplantıları çerçevesinde Trakyakent Birlik Merkezinde kendisine sunulan dosyalar ve çalışma programları hakkında görüş alışverişinde bulundu.Dernek yöneticileri Trakya Yeşil Kentler Endeksi çerçevesinde oluşturulan çalışmalar ve Trakya Karbon Saydam Projesi özeti konusunda Başkan Dalgıç’ı bilgilendirdi.Projeyi incelediğini ve oldukça etkileyici bulduğunu ifade eden Trakyakent Belediyeler Birliği Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, küresel ölçekteki bu çalışmadan dolayı Trakya Kalkınma Derneği yönetimine teşekkür etti.Dernek yöneticisi Serdar Manga, amaçlarının Trakya’da ki tüm belediyelerin Trakyakent konsensüsü dahilinde bir araya gelerek tüm gelişmiş ülkelerin var gücüyle adapte olmaya çalıştığı Düşük Karbon Ekonomisi rejimine entegre edilmesi olduğunu anlattı.Trakya Kalkınma Derneği yöneticilerinin Trakyakent Belediyeler Birliğine görüşmeler yapmak adına gerekleştirdikleri ziyarette Birlik Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç ile birlikte Birlik Müdürü Sinan Çetiz ve Birlik personeli hazır bulundular. Dernek yöneticisi Ahmet Kapsız 2010 tarihinde Uzunköprü Dernekler masası onayıyla kurulan ve tüm Trakya’yı hedef alan dernek olduklarını ifade ederken vizyonlarının “Küresel çevre ilkeleri dahilinde sürdürülebilir kalkınmasını gerçekleştirmiş Trakya” olduğunu söyledi. Kapsız, realistik vizyon ve Yeşil Ekonomi adıyla da bilinen Düşük Karbon Ekonomisi temelinde vücut bularak karakteristik misyonun da bu çerçevede şekillendirildiğini belirtti.Toplantının tamamlanmasının ardından Trakya Kalkınma Derneği yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.“Trakyakent ve Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, Trakya’mızın küresel Yeşil Ekonomi rejimine entegrasyonunu konu alan ve bölgesel kalkınma metodolojisi bağlamında dünyada bir ilk olan Green Economy For Thrace (GET) programımızın sosyal adaptasyon alt projesi olan Trakya Karbon Saydam (TRAKS) projemiz ve bu projenin doğrudan Trakya belediyelerini ilgilendiren Trakya Yeşil Kentler Endeksi alt çalışması hakkında bilgilendirilmiştir.Dünya ölçeklerinde yeşil ve çevreci belediyecilik bir kaç yere küçük parklar inşa etmenin, belediye araçlarına çevreci belediye yazıları koymanın yada tretuarlara çiçek ekmenin de üzerinde bir trenddir. Makro bir yönetişim anlayışı olan bu küresel trend sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın en güçlü ateşleme mekanizmasıdır. Bir tarafta karbon salınımları azaltılıp, daha yaşanabilir şehirler inşa edilirken diğer tarafta belediyelere eksternal gelir kapıları açılmaktadır. Yeşil Ekonomi adıyla da bilinen Düşük Karbon Ekonomisi içinde var edilen esneklik sistemleri ve finansal enstrümanlar tüm rehabilitasyon, kapasite gelişimi ve yeniden inşa projelerini bilinen tüm kreditasyon sistemlerinden çok daha uygun şartlarda finanse etmektedir. Belediyelerimiz için en önemli kıstasta budur. Bu vesileyle Trakya belediyeleri küresel ölçekte gerçek çevreci projeleri hayata geçirebilecektir. Dahası bu yaklaşım bölgesel bağlamda Türkiye ve Dünyada bir ilk olacaktır. Apolitik paralelde tüm Trakya belediyeleri ” Sürdürülebilir Kalkınmasını Küresel Çevre İlkeleri ” vizyonu altında gerçekleştirecek; sürece bölgenin üç güzide üniversitesi, STK’lar ve halkta katılım sağlayacaktır.Sürecin ilk adımı 8 ana kategori altında toplanmış 30 parametreden oluşan Trakya Yeşil Kentler Endeksinin Trakyakent liderliğinde hazırlanmasıdır. Bu çalışmayla Trakya’da ki tüm belediyelerin ayrı ayrı karbon envanteri oluşturularak; çevre odaklı belediye projeleri için gerçek ihtiyaç ve finansman fotoğrafı da çekilmiş olacaktır. Bu adım tüm Trakya belediyelerinin sürdürülebilirlik raporları adını taşımaktadır. Programın üçüncü adımı projelerin dış finansman anahtarı olan denkleştirme projelerinin hazırlanmasıdır. Dördüncü adım proje/PIN havuzunun bölgesel borsa endeksi çalışmasıdır ki bu adım belediyelerimize proje finansmanları dışında harici gelirler getirecek sürecin başlangıcıdır.Trakyakent’den beklentimiz apolitik bir yönetişim konsensüsünün ve araştırma zeminin sağlanmasıdır.Trakyakent Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç bu talebe olumlu yanıt vererek makamının gereğini layıkıyla yerine getirmiştir. Trakyakent meclisiyle yapılacak Trakya Karbon Saydam Projesi ve Trakya Yeşil Kentler Endeksi çalışması toplantısının sonuç bildirisi ilan edilecektir.”