Başkan Dalgıç Eski Çöplük Alanında İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç 8 Aralık Cumartesi günü Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Yiğiter’le beraber Muratlı caddesi üzerindeki rehabilitasyonu başlayan eski evsel katı atık düzensiz depolama alanında incelemelerde bulundu. Başlayan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Adem Dalgıç, buranın çok kısa zamanda tamamlanarak Tekirdağ halkının hizmetine sunulacağını söyledi. Dalgıç, “1985 yılından itibaren Tekirdağ Merkez ilçeden çıkan katı atıklar, Zafer Mahallesi 2404 Ada 1 Parselde yer alan 95.687 m2’lik taşınmaz üzerinde gelişigüzel bir şekilde yani düzensiz olarak depolanmaktaydı. Bu katı atıklar arasında evsel atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, inşaat atıkları, lastikler gibi her çeşit tehlikeli ve tehlikesiz atık yer almaktadır. Bugün gelinen noktada; evsel atıklar düzenli depolama tesisinde, hafriyat toprağı ve inşaat atıkları ise izinli deponi alanlarında bertaraf edilmektedir. Ayrıca tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde zararsız hale getirilmekte, ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilerek, lastik, elektronik atıklar ve diğer özel atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalar tarafından ayrı toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Belediyemiz bu faaliyetlerle yetinmeyerek yıllarca sızıntı sularının yeraltı sularını kirlettiği, yangınlarla şehrimizin üstünü bir sis bulutu gibi örten, kokusu ile çevre halkı rahatsız eden ve fare, sinek, haşere, köpek gibi birçok hayvanın üremesi ve besin kaynağı olan ayrıca kötü bir görüntü sergileyen vahşi depolama alanının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek üzere faaliyete başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1.000.000 TL hibe aldık. Bu proje kapsamında öncelikle atıkların 1/3 eğimle şevlendirmesi yapılarak saha düzenlenecek sonrasında sızıntı suyu toplama havuzu ve gaz drenaj kanalları teşkil edilerek mineral geçirimsizlik tabakası, drenaj tabakası ve toprak tabakası ile atığın üzeri kapatılarak son örtü teşkili yapılacaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sahanın ağaçlandırılması sağlanarak yeşillendirilecek ve saha çevresi çit ile kapatılacaktır.Böylelikle yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi önlenecek, çöp alanından çıkan gazların yangınlara yol açması engellenecek ve halkımız daha sağlıklı ve temiz bir çevreye sahip olacaktır” dedi.