Atık Su Arıtma Projesi İle İlgili Çed Süreci Başlatıldı

Tekirdağ Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Atık su Arıtma Projesi için Çed süreci başladı.Karadeniz Mahallesi 1268 ada, 52, 56, 58, 62 no’lu parsellerde Tekirdağ Belediye Başkanlığı tarafından kurulması planlanan ‘Batı Atık Su Arıtma’ projesi ile ilgili olarak 17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Çed Yönetmeliği gereğince Çed Süreci başlatılmıştır.Çed Yönetmeliğinin 8. Maddesi 4. Fıkrasında “Valilik, halka yörede proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, Çed sürecinin başladığını ve Çed süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerinin değerlendirilmek üzere Valiliğe ve Bakanlığa verilebileceğini, anons, askıda ilan, internet gibi herhangi bir yöntemle duyurur” maddesi gereğince projeyle ilgili görüş ve önerilerinizin kurumumuza bildirilebileceği ilanen duyrulur.