Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı İçin Yetkili Firma İle Protokol İmzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, ürünlerini ambalajlar içerisinde piyasaya süren işletmelerin belgelendirme yükümlülüğünün Belediyelere yaptırabilmesine dair yapılan düzenleme çerçevesinde Tekirdağ Belediyesince çalışmalar yapılmış ve bu doğrultuda ilk sözleşme Öztek Tekstil Terbiye Tesisleri ile imzalanmıştır.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde konu hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Adem Dalgıç, Bakanlıkça yapılan düzenleme ile verilen yetki çerçevesinde gerekli çalışmalara hemen başlandığını belirterek hem işletmelerin yükümlülüğünü yerine getirmesine yardımcı olmak hem de bu kapsamda elde edilen gelirin Belediyemizce gerçekleştirilen ve ambalaj atıklarının ayrı toplanmasında kullanılan konteyner, iç mekan kutusu temini, kafes yapımı, poşet alımı gibi maliyetlere finansman sağlamak amacıyla kullanılacağı için toplanan ambalaj atık miktarını arttıracağı ve böylelikle çevrenin korunmasına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
Çevre Kanunu ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanması esas alınmış olup, ayrı toplama çalışmaları Belediyemizce hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan ambalaj atığı yönetim planı kapsamında yürütülmektedir. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili maliyetler, Çevre Kanunu’nun öngördüğü kirleten öder prensibine göre, piyasaya süren işletmeler tarafından karşılanmak zorunda olduğu belirtilen “Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar” düzenlenmesi ile Belgelendirme Dosyalarının hazırlanması için Belediyelere de yetki verilmiştir. Bu doğrultuda yönetmelikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasıyla ilgili maliyetlerin karşılanması hususunda belgelendirme yükümlülüğü getirilen ve ürünlerini ambalajlayarak paketleyen işletmelerin yükümlülükleri bu sözleşme ile Belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.